NEJLEPŠÍ ČASY

Jdete na motokáry poprvé?

Zde je seznam nejčastějších otázek a informací.

Nenašli jste zde svoji odpověď ? Zavolejte nám a my Vám na vše ochotně rádi odpovíme.

 

MOTOKÁRY

Mohou jezdit i děti?
Ano, mohou. Jízdy na motokárách nejsou věkově omezené, jen Vy, rodiče, víte nejlépe, zda na to dítě stačí (fyzicky i psychicky). Pro nejmenší děti je tu dvousedadlová motokára. Tu řídí rodič (ten je zodpovědný za dítě, které se veze vedle), většina odrostlejších dětí již může řídit dospělé motokáry s posuvným sedátkem. Věk dětí je pouze orientační, postupuje se velice individuálně, hodně záleží na délce nohou. O tom, zda je dítě způsobilé jízdy rozhoduje mechanik.

Děti mají vyhrazený čas pro jízdy v sobotu a v neděli od 9:30 do 11:00, popřípadě ve všední dny od 12:00 do 15:00. Děti jezdí na rychlostním stupni 1 a 2. Tento stupeň je na odborném posouzení mechanika. Děti jezdí na odpovědnost dospělého doprovodu.

V nabídce máme i závodní trenažéry, kde opět záleží na tom, jak má dané dítě dlouhé nohy. Zde si ho ale může dospělý posadit na klín a ovládat pedály za něho (na motokáře nikoliv).

Za jakých podmínek mohu jezdit na maximální výkon na elektrické motokáře?
Pokud získáte licenci. Bližší informace Vám podá personál Kart Areny. Hlavním kritériem je zvládnutí okruhu v daném čase, viz. Ceník.
Mohu řídit motokáru i v případě, že nevlastním řidičský průkaz?
Jistě, jak motokáry, tak závodní trenažéry.
Lze si přinést vlastní helmu?
Ano, přilba je povinná. Pokud nevlastníte svou, zdarma Vám zapůjčime naši, pod kterou je ale povinnost mít hygienickou kuklu, kterou si u nás můžete zakoupit.
Co na sebe?
Doporučujeme sportovní oblečení nejlépe tmavé barvy. Nevhodné je volné oblečení, šály a rozpuštěné dlouhé vlasy. Pro jízdu na motokáře je dobré zvolit pohodlnou sportovní obuv. Při jízdě na vyšších podpatcích se Vám bude motokára špatně řídit.
Musíme si dráhu rezervovat?
Ano, pro Vaše pohodlí a jistotu, že si zajezdíte doporučujeme si dráhu rezervovat a dostavit se dvacet minut předem. 
Je obtížné motokáru ovládat? Musí se řadit?
Řadit se nemusí, ovladatelnost je jednoduchá, běžně to zvládají i malé děti.
Mohu řídit motokáru pod vlivem alkoholu?
Ne, pro opilé řidiče je zde pouze varianta využití závodního trenažéru. Viz. Provozní řád.
Jaká je nosnost motokáry?
Cca do 150 kg.
Jaká je maximální kapacita dráhy?
V jedné jízdě maximálně 6 elektrických motokár. 
Jaké je zabezpečení při jízdě?
Při jízdě je nezbytné mít nasazenou a zapnutou ochrannou přilbu. Dlouhé vlasy a volné oblečení je nutné mít dobře skryto. Samotná motokára má dokola ochranný rám. A dráha je kompletně osazena barevně zvýrazněnými mantinely. Pohyb návštěvníků v areálu celé Kart Areny Brno a jízda na motokáře je na vlastní nebezpečí. Viz. Provozní řád.
Budeme mít dráhu jen pro sebe?
Abychom Vám mohli garantovat celou dráhu po dobu Vaší jízdy jenom pro Vás nebo Vaši skupinu, museli byste si zakoupit plný počet šesti motokár. Může se tedy stát, když přijdete sami, nebo třeba v páru, že budete svoji jízdu absolvovat ve stejném čase i s jinýi návštěvníky.  Chcete-li být přesto na dráze sami, přijděte k nám a na volnou dráhu si počkejte. Jízdy začínají vždy ve 12ti minutových intervalech.
V jakém předstihu přijít?
Jestliže máte zarezervované jízdy přijděte o 20 minut dříve před samotným začátkem. Zaregistrujte se, seznámíte se s Provozním řádem, podíváte se na dráhu a její členitost, můžete okouknout, jak jezdí ostatní. Obsluha Vám dopředu vysvětlí provoz, v klidu se připravíte - vyberete přilbu, rukavice, kuklu, apod. a připravíte se na Vaši první jízdu
Zvládnu za sebou dvě jízdy?
Jízda na motokáře je fyzicky náročná, pokud nejezdíte pravidelně, doporučujeme mezi jízdami vždy udělat cca. 20ti minutovou pauzu.

 

OBECNÉ OTÁZKY

Je registrace povinná?
Při první návštěvě Kart Areny je z důvodů bezpečnosti povinnost se registrovat. Seznámíte se s provozním řádem a zároveň získáte klubovou kartu, díky které Vás budeme informovat o Vašich dosažených časech. Získáte každou desátou jízdu zdarma, můžete čerpat výhody v období Vašich narozenin
Platba kartou a stravenkami?
Jak na baru tak na kase jsou tyto varianty možné.
Co jsou trenažéry?
Jsou to závodní simulátory, na kterých si můžete nastavit okruh a závodit mezi sebou s reálnými zvuky a obrazem (kvalifikace a závod)
Jaké jsou možnosti občerstvení?
Součástí Kart Areny je i restaurace Kart Klub, která nabízí pestrou škálu jídel, teplých a studených nápojů. Kart Klub je od závodní dráhy dobře odhlučněn.
Jaké jsou možnosti parkování?
Pokud k nám pojedete autem, bez problémů zaparkujete ve 2. nebo 3. nadzemním podlaží krytých garáží.
Můžu si u Vás odložit věci?
Pro všechny návštěvníky Kart Areny máme připravené odkládací zamykací skříňky, kde si během jízdy můžete bezpečně uložit Vaši kabelku, mobilní telefon, boty, apod. Tato služba je zcela zdarma. Za věci, které ponecháte volně položené v Kart Klubu neručíme.
Jsou k dispozici dárkové poukazy?
Jistě, máme poukazy, EUROKÁRY.  v hodnotě 100 Kč. EUROKÁRY mají hodnotu 100Kč a jsou použitelné pro všechny aktivity a služby v KART ARENĚ BRNO.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Kompletní provozní řád

Provozní řád KART ARENA BRNO

Před vstupem do prostoru motokárové dráhy KART ARENA BRNO je každý návštěvník povinen seznámit se s Provozním řádem.
Zároveň se jej zavazuje dodržovat a toto stvrzuje svou registrací.

 • Areál Kart Arena Brno (dále jen KAB) může být využíván pouze v provozní době.
 • Pohyb návštěvníků v celém areálu KAB a jízda na motokáře jsou na vlastní nebezpečí.
 • KAB neručí za žádné škody, poškození oděvu ani újmu na zdraví způsobené návštěvníkovi. KAB též neručí za odložené věci. Cennosti je možno uschovat v uzamykatelných skříňkách.
 • Zákaz jízdy pro lidi se zdravotními problémy.
 • Vstupem do prostor KAB nebo zakoupením lístku návštěvníci souhlasí s provozním řádem a zavazují se jej dodržovat. Nedodržení provozního řádu, zejména při jízdě, může mít za následek předčasné ukončení jízdy bez nároku na vrácení jízdného.
 • V případě poruchy musí řidič zajet do depa či odstavit motokáru a řídit se pokyny mechanika.
 • Výměna motokáry je možná pouze v případě jednoznačně nezaviněné závady návštěvníkem. Výměna motokáry není možná zejména v případech: utržený silentblok, zlomená volantová tyč nebo spojovací tyč řízení, zničená těhlice atd.
 • Při jízdě na motokáře nesmí návštěvník ohrožovat zdraví a motokáry ostatních uživatelů. Je zakázáno úmyslné narážení do ostatních motokár.
 • Při kolizi nevystupovat z motokáry, zvednutím ruky přivoláte personál. Během jízdy zákaz pouštění volantu, levé chodidlo vždy musí být v prostoru brzdového pedálu.
 • Zákazník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou ochrannou přilbu a hygienickou kuklu, kterou je možno si zapůjčit popř. zakoupit.
 • Jízda s dítětem na klíně je přísně zakázána. Děti do patnácti let mohou jezdit pouze se souhlasem zák. zástupce.
 • Zákaz jízdy na motokáře pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 • Při jízdě je zakázáno vyhazovat předměty z motokáry či jinak znečišťovat dráhu. Zákaz vstupu na dráhu se skleničkami.
 • Zákaz vstupu návštěvníků přímo na dráhu. Vstup do depa z klubu jen na výzvu mechanika.
 • Povinností každého návštěvníka je dodržování vlajkové a světelné signalizace.
 • Zákazník je povinen přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil sebe ani ostatní návštěvníky na zdraví a nepoškodil majetek KAB. Je zakázáno úmyslné narážení do ostatních motokár.
 • V případě jakéhokoliv úrazu je návštěvník povinen toto zranění nahlásit obsluze, která provede zápis do knihy úrazů. Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobené sobě či druhým nedodržením provozního řádu.
 • Zákaz fotografování, pořizování vlastních audio a video záznamů v prostorách užívaných/pronajatých KAB bez jejího předchozího písemného souhlasu. Poruší-li osoba nacházející se v prostorách užívaných/pronajatých společností KAB zákazu uvedeného v předchozí větě, je povinna zaplatit Kart Areně Brno za každé takové porušení částku 25.000,- Kč.
 • Během pobytu v Kart Areně naše zákazníky fotografujeme a tyto záznamy následně umisťujeme na náš facebookový profil. Pokud si zákazníci nepřejí být foceni, nechť to oznámí obsluze na kase.
 • Poruší-li návštěvník ustanovení tohoto řádu, je povinen uhradit škodu takto způsobenou. Speciálně v případě havárie a poškození části motokár či jiných součástí účtujeme náhradu škody.
Kart Arena Brno, s.r.o., Křížkovského 51, Brno, IČ 25577859 prohlašuje, že s výše uvedenými osobními údaji bude nakládat výlučně v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely komunikace se zákazníkem a šíření informací a e-mailů o nových událostech, speciálních nabídkách Kart Areny Brno. Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s bezpečnostními předpisy a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle předchozí věty.
 

Kontakt

KDE NÁS NAJDETE

KART ARENA BRNO
ul. Křížkovského 51/516
BVV EXPOPARKING
Brno - Pisárky

IČO: 25577859
DIČ: CZ25577859

Otevírací doba

MOTOKÁRY + BAR
14:00 - 22:00 Pondělí - Čtvrtek
14:00 - 24:00 Pátek
11:00 - 24:00 Sobota
11:00 - 21:00 Neděle

RESTAURACE KART KLUB
11:00 - 21:00 Pondělí - Čtvrtek
11:00 - 22:00 Pátek - Sobota
11:00 - 20:00 Neděle

Jak nás najdete

Kontakt rezervace

TELEFON
+ 420 601 530 515 dráha
+ 420 530 515 530 dráha
+ 420 607 533 661 akce a rauty

EMAIL
info@motokary-brno.cz
info@kartarenabrno.cz